AANBESTEDINGEN

Het blijkt in de praktijk soms best lastig te zijn om een Europese
aanbesteding zodanig vorm te geven dat je precies krijgt wat je
hebben wilt. Wij bieden hulp aan bij de inhoudelijke kant van
de aanbesteding: hoe zorg je ervoor dat de aanbieding die
je terugkrijgt ook leidt tot het systeem dat je nodig hebt?

Aanbestedingvraag in 2 delen

Om dat te bereiken hebben we een manier van aanbesteden die ruimte laat voor de aanbieder. Wij stellen voor om de aanbestedingsvraag uit twee delen te laten bestaan. Ten eerste, bied een systeem aan dat minimaal voldoet aan de beschreven eisen. Ten tweede, geef suggesties voor aanvullingen of verbeteringen. In het tweede deel wordt de aanbieder uitgenodigd mee te denken.

Dat is voor het eerste deel niet de bedoeling. Het eerste deel moet uitsluitend de gevraagde functionaliteit zo minimaal mogelijk (dus zo goedkoop mogelijk) aanbieden. Aanbieders die van mening zijn dat het systeem voor u als opdrachtgever beter wordt (meer aansluit bij echte behoefte, makkelijker wordt geaccepteerd door uw gebruikers, of extra besparingen oplevert) kan zijn meerwaarde doen gelden in het tweede deel.

Een onderbouwde selectie

Selectie van de leverancier vindt plaats op de mate waarin hij meedenkt, en zijn aanvullingen economisch onderbouwt (business case). Op deze manier wordt voorkomen dat de leverancier die de beste oplossing biedt wordt afgewezen omdat hij niet de gevraagde oplossing biedt.