EMPOWERING

Bij ons werk besteden we veel aandacht aan het uitleggen van wat we doen, het overdragen van kennis en het vergroten van kennis bij alle betrokkenen. Daarbij streven we ernaar het kennisniveau van de beslissers, gebruikers en overige belanghebbenden zodanig te versterken dat zij voor de in huis gehaalde ECM- of Document Management- specialisten een gelijkwaardige partner worden.

Kwaliteit door kennisdeling

Dat maakt voor ons het werk niet alleen plezieriger, maar het komt tegelijk de kwaliteit van het eindproduct en de betrokkenheid van de medewerkers ten goede.

Empowerment van de opdrachtgever dwingt ons om open en transparant te zijn, waardoor verschillen van mening of verwachting snel duidelijk worden, en escalaties worden voorkomen.

De meeste medewerkers die bij een automatiseringstraject betrokken zijn hebben beperkte kennis van ICT, en vaak nog minder van ECM of Document Management. Wij vinden het erg belangrijk om alle betrokkenen in staat te stellen te begrijpen wat we doen, mee te denken en kritisch te zijn. Empowerment dus.