KWALITEITSAUDIT

Een van de moeilijkste taken voor u als opdrachtgever is het beoordelen van het werk van uw leverancier. Om u bij die taak te ondersteunen kan B in CTRL een kwaliteitsaudit uitvoeren op de opgeleverde diensten of producten in elk stadium van uw project.

Aanbestedingvraag in 2 delen

Wij brengen voor u op onafhankelijke wijze precies in kaart in hoeverre een opgeleverd product door u geaccepteerd kan worden. Als dat nodig is geven we ook aanwijzingen voor verbetering. Noem het maar een Second opinion. Wij beoordelen elke architectuur, functioneel of technisch ontwerp, systeemconfiguratie, programmacode en documentatie op onder meer de volgende aspecten.

  • Het gebruik van open standaarden

  • Het volgen van de best practices

  • Flexibiliteit van de oplossing

  • Beheerbaarheid

  • Volledigheid

TIP:

Neem de mogelijkheid om een second opinion te laten uitvoeren op in de overeenkomst met uw leverancier.